Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Regjeringen foreslår lønnsstøtte til bedrifter for å få permitterte ansatte tilbake i jobb.

Den 29. mai 2020 la regjeringen fram forslag om å gi lønnsstøtte for alle ansatte som er tilbake i arbeid ved inngangen av juli og august etter å ha vært permittert. Med andre ord vil staten betale deler av lønnen til ansatte, slik at bedriftene slipper. Dette er et tiltak som skal sørge for at ansatte kommer raskere tilbake i arbeid.

Den ansatte og bedriften må oppfylle noen vilkår for å få lønnsstøtte. Kriteriene er at den ansatte:

 • ble permittert fra samme bedrift som søker.
 • tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen.
 • var registrert hos NAV som helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 før ordningen ble foreslått.
 • kan ikke være oppsagt eller permittert på nytt før 1. oktober 2020.

  I tillegg gjelder følgende:
 • Bedriften kan ikke permittere andre ansatte i perioden.
 • Fallet i omsetning var på minimum 30% mot samme periode i fjor.

For de som oppfyller kravene er støtten er på kr. 15.000 per person i 100% stilling.

Omsetningsfall på mindre enn 30%

Hvis bedriften har et omsetningsfall på under 30%, men over 10%, kan de likevel søke om støtte, men støtten vil bli redusert. Hvis omsetningsfallet er på under 10% får de ingen støtte. Utregningen gjøres med denne formelen:

(Omsetningfall i % – 10%) * 75.000 kr = lønnsstøtte per ansatt per måned.

Eksempler

Nedenfor er to eksempler. Første eksempel er der bedriften har hatt et omsetningsfall på over 30%. Andre eksempel er der bedriften har hatt et omsetningsfall på 20%. I begge eksemplene tar vi utgangspunkt i en deltidsansatt i 80% stilling som var permittert og som har startet å jobbe i like høy stillingsprosent igjen:

Første eksempel:
15.000 kr * 80% stilling = 12.000 kr i lønnsstøtte.

Andre eksempel:
(20% omsetningsfall – 10%) * 75.000 kr * 80% stilling = 6.000 kr i lønnsstøtte.

Frivillige organisasjoner

I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke. Fordi det ikke er mulig for alle disse å beregne omsetningsfall, settes støtten til 10 000 kroner per fulltidsansatt per måned.

Hvordan søke?

Det er bedriften som søker om støtte. Regjeringen håper at søknadsportalen blir åpnet i løpet av september, og bedriftene vil da kunne søke om samlet støtte for juli og august.

Fortsatt et forslag

NB: Ordningen kan fort bli oppfattet som urimelig for arbeidsgivere som har valgt å ta arbeidstakere tilbake i arbeid før 28. mai 2020. Det er verdt å merke seg at dette fortsatt bare er et forslag, og at det kan komme endringer.

Forslaget gir foreløpig ikke tilskudd for månedene som har gått, det vil si at man ikke kan søke lønnsstøtte for april, mai og juni. Bedrifter vil bare kunne søke lønnsstøtte for juli og august, slik som forslaget er i dag.

Kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

  Firmakompetanse AS
  Send us a message