Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Nye permitteringsregler for ansatte og koronavirus

Midlertidig regler

På grunn av omstendighetene rundt koronaviruset har myndighetene besluttet å legge inn midlertidige regler for permittering av ansatte. Vi har laget en kort oversikt over aktuelle hastetiltak.

For selvstendig næringsdrivende

Et av forslagene fra Stortinget er at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en sikring av inntekt på 80% av gjennomsnittet av siste 3 års inntekter begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Dette vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

For de permitterte

Permittering kan anses som en pause i arbeidsforholdet og er et middel arbeidsgiver kan bruke når det foreligger midlertidige omstedigheter som gjør det uforsvarlig eller umulig å opprettholde driften. Eksempler kan være mangel på arbeid, eller et virusutbrudd – som er svært aktuelt i dag. Hensikten er å forhindre at arbeidstaker mister jobben, og at den ansatte skal tilbake i arbeid etter permitteringstiden. Dersom det viser seg at omstendighetene ikke er midlertidig, men varige, må arbeidsgiver vurdere oppsigelse.

Hastetiltaket sikrer permitterte full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. NAV overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Som permittert kan man søke dagpenger elektronisk på nav.no

Lærlinger og lavtlønnede

Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G og lærlinger som mister lærlingplassen som følge virusutbruddet skal sikres lønn på nivå med lærlingelønnen.

Spør oss!

Vi tilbyr assistanse i forbindelse med prosedyrer rundt permitteringer. Vi svarer også på spørsmål rundt lønn der arbeidstaker er i karantene eller er smittet av viruset. Kontakt oss via kontaktskjema eller ring oss i dag.

  • 1G er for tiden 99.858 kr.
  • Denne artikkelen er oppdatert 17.03.2020 og det kan bli gjort raske endringer som følge av nye hastetiltak.

permitteringsregler og lønn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

    Firmakompetanse AS
    Send us a message