Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Når sosiale medier og blogg blir til inntekt

Skillet mellom hobby- og næringsvirksomhet kan i noen tilfeller være vanskelig. Hvordan er det eksempelvis med de som driver Blogg eller Youtube med noen tusen abonnenter når man starter å tjene penger? Når går det fra å være en hobby- til å bli en jobb/næringsvirksomhet?

Først og fremst må du se på inntektene og utgiftene du har i forbindelse med aktiviteten. Dersom du har større inntekter enn utgifter er du mest sannsynligvis næringsdrivende. Som inntekter regnes ikke bare penger, men også andre ting av verdi som gaver og reiser. Som utgifter regnes det du betaler for tilknyttet virksomheten, eksempelvis PC eller kamera. Om du er usikker på om du driver hobby- eller næringsvirksomhet er det Skatteetaten som bestemmer.

Om du blir ansett som næringsdrivende gjelder ordinære skatteregler fra det landet virksomheten drives fra. Man kan fortsatt tjene opptil kr. 55.000 skattefritt dersom man ikke forventer å tjene over dette i løpet av et kalenderår. Før du må skatte må du altså anses som næringsdrivende og forvente å tjene over kr. 55.000.

Oppfyller du kriteriene ovenfor må du skatte av overskuddet. På den andre siden får skattefradrag for utgiftene dine tilknyttet virksomheten. Du kan også kreve fradrag for inngående merverdiavgift hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Vi har laget et enkelt eksempel nedenfor.

Det kan være om du mottar en genser som koster kr. 1000 eks. moms i nettbutikk fra en leverandør. Man må da betale skatt av denne genseren. La oss si at skattesatsen er 25%. Du må da betale kr. 250 i skatt for genseren. (utregning: kr. 1000 * 25% skatt = kr. 250).

I tillegg kan det være at leverandøren betaler deg kr 2.000 for at du reklamerer for denne genseren. Nå må du i tillegg betale kr. 500 i skatt.

Totalt har du nå fått en genser og kr. 2.000. Av dette må du betale kr. 750 i skatt.

Mottatt varer man ikke vil ha?

For å slippe å betale skatt av et mottatt produkt har man mulighet til å sende dette tilbake eller kaste dette. Hvis dette blir gjort er det viktig å dokumentere dette.

Det kan være smart å rådføre seg med en regnskapsfører for å sikre seg at dokumentasjonen og regnskapet blir ført riktig.

Skatt på blogg- / youtube inntekter F&Q

Når må du skatte av blogginntekt?

Dersom du har større inntekter enn utgifter er du mest sannsynligvis næringsdrivende. Når du er næringsdrivende må du skatte.

Hvor mye må du skatte av gaver når du blogger?

Du må betale ca. 25% av innkjøpsverdien av gaven i skatt.

Hvordan beregnes skatt på inntekt når man blogger?

Eksempel med skattesats på 25%:
En leverandøren betaler deg kr 2.000 for at du reklamerer. Du betaler kr. 500 i skatt.
Utregning: 25% * 2.000 = 500 kr.

sosiale medier og blogg inntekt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

Firmakompetanse AS
Send us a message