Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Midlertidige regler om lav sats, adgang til å bruke digitale møter og permitterte pensjonsordninger forlenges

For å avlaste bedrifter og hindre smittespredning i koronatidene er det gjort en rekke midlertidige lovendringer. Flere av disse lovendringene er nå forlenget.

Lav mva sats

Den lave mva-satsen ble i april midlertidig redusert fra 12 % til 6 %. Det er nå vedtatt å beholde satsen på 6 % ut året som et koronatiltak. Lav mva sats omfatter blant annet persontransport og overnattingsvirksomhet.

Digitale møter

Kravet til fysiske møter ble i mai midlertidig fjernet og erstattet med mulighet om å gjennomføre digitale møter. Disse forlenges frem til 01. juni 2021. Blant annet var hovedregelen før at man fysisk måtte avholde styremøter iht. aksjeloven. Dette kan nå avholdes digitalt.

Permitterte pensjonsordninger

De midlertidige reglene om at permitterte ansatte fortsetter sitt medlemskap i private tjenestepensjonsordninger forlenges til 30. juni 2021. Utgangspunktet i regelverket sier at permitterte ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen med mindre dette er regulert i arbeidsavtalen. De midlertidige reglene gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

    Firmakompetanse AS
    Send us a message