Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Låne penger av eget aksjeselskap

Det er tillatt å låne penger til eget aksjeselskap, og at aksjeselskapet ditt låner deg penger. Vi tar deg gjennom reglene i korte trekk.

Låneavtale er viktig

Om du enten skal låne penger til bedriften din eller om bedriften din skal låne deg penger, så er det viktig å ha en låneavtale. Låneavtalen må være reell og minimum inneholde:

 • Hvem som er forpliktet
 • Lånebeløpets størrelse
 • Rentebetingelser
 • Tilbakebetalingsbetingelser

Låne penger til eget aksjeselskap

De pengene som er lånt ut til bedriften fra privat lomme kan tas tilbake skattefritt. Hvis du skal kreve renter av eget firma må du skatte av overskuddet. Firma må i så fall føre det som utgift, og du som privatperson som inntekt. Fordelen med dette er at du betaler mindre skatt på renteinntekter enn lønn, ulempen er at det blir mer papirarbeid. Om det lønner seg må bedømmes i hvert tilfelle. Større lån gir større gevinst.

Låne penger fra aksjeselskap til deg selv

Å låne penger fra bedriften til seg selv er også tillatt, men det er flere regler. I utgangspunktet blir lån fra bedriften til deg selv ansett som utbytte og må skattes av. Det finnes noen unntak fra denne regelen:

 • Når långiver er finansforetak
 • Kreditt under kr. 100 000 fra selskap til aksjonær/deltaker dersom kreditten innfris innen 60 dager.
 • Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager
 • Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver. Dette gjelder dersom arbeidstakeren ikke eier mer enn fem prosent av aksjene

Av disse er det mest vanlige å låne under kr. 100.000 og betale tilbake innen 60 dager.

I tillegg må lånet være innenfor selskapets frie egenkapital og det må stilles betryggende sikkerhet for lånet.

lån av egen bedrift

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

  Firmakompetanse AS
  Send us a message