Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Hvorfor betaler vi kun halv skatt i desember?

Mange tror at vi ikke betaler skatt for halve desember, men dette er i teorien feil. I Norge betaler alle litt ekstra skatt jevnt gjennom året som vi får igjen på slutten av året gjennom halv beskatning. Årsaken er fordi det er mange som har ekstra kostnader i desember når man gjerne skal kose seg litt ekstra. Det skal blant annet handles julegaver og mat. Halv skatt i desember fungerer som en slags sparing fra statens side så folk har mer å bruke når det trengs, og for å forhindre at en påtar seg gjeld inn i nyåret.

I tillegg fungerer den som en sikkerhet for de som har oppgitt for lite inntekt i skatteåret, eksempelvis der man har fått ny jobb og er usikker på hva man tjener. La oss si at man forventet å tjene 400.000 kr i løpet av året, mens man har tjent 430.000 kr. Det er valgfritt å få halv skatt i desember, og hvis tilfellet er som over kan man be om å ikke få halv skatt i desember slik at man ikke får en såkalt «skattesmell» året etter. Skattesmell vil si at du blir skyldig skatt og må betale tilbake når sommeren kommer.

Halv skatt trekkes ofte automatisk med mindre arbeidstaker gir beskjed om å ikke gjøre det.

I desember er det også viktig å ta en gjennomgang av skattekortet. Spesielt dersom man har tabelltrekk. Her må man se om faktisk lønn samsvarer med det som er oppgitt til skatteetaten, så det blir riktig beskatning fra og med nyåret.

Fra 2016 ble det tillatt å betale halv skatt i november i stedet for desember for de som heller ønsker dette.

Halv skatt i desember F&Q

Hvorfor betaler vi halv skatt i desember?

I Norge betaler alle litt ekstra skatt jevnt gjennom året som vi får igjen på slutten av året gjennom halv beskatning.

Må man betale halv skatt i desember?

Man trenger ikke betale halv skatt i desember. Dersom du ønsker å betale full skatt i desember gir du beskjed til arbeidsgiver om dette.

Hva er Cash Flow?

Cash Flow – er et av de viktigste begrepene  som en bør lære seg. Uansett om bedriften er stor eller liten.

Cash flow betyr ganske enkelt hvor mye penger har jeg i dag, i morgen eller neste uke. Har jeg nok penger til å betale regninger, lønn, offentlige avgifter osv.

Mange bedrifter som går konkurs har ifølge regnskapet overskudd, samt at regnskapet viser en høy og god omsetning.

Hvorfor går de da konkurs? Fordi man har glemt cash flowen sin. Har man har brukt for mye penger til innkjøp av varer? Betalt noe på forskudd? Har en stor kunde gått konkurs? (denne er farlig), Skatt osv. Når lønningsdagen kommer har man ikke penger på konto.

Dette er meget enkelt forklart. Men begrepet og forståelsen av å kunne styre / forutse cash flowen (eller pengene) i bedriften er super viktig.

Vårt tips: Betal forpliktelsene og forutse disse. Ikke ta opp kreditt. Spør heller banken om finansiering (kassekreditt), eller ring leverandørene dersom det røyner på. Og – Husk at staten aldri gir betalingsutsettelse på sine krav.

Hvilke regler gjelder for fradrag for skatt på julebord?

Det nærmer seg julebordsesong, så denne gangen tar vi en gjennomgang på aktuelle regler rundt fradrag på skatt på julebord.

Først og fremst må foretaket ha ansatt(e) som til sammen utgjør én hel stilling, (og som ikke er familiemedlemmer), alle i firmaet må inviteres og tilstelningen må foregå innenfor rimelige grenser.

Deretter er det greit å vite forskjellen på momsfradrag og skattefradrag. Det er ikke fradragsrett på moms i forbindelse med julebord. Derimot får du et skattemessig fradrag når det gjelder f.eks gaver, buss, mat, brus, øl, drikke, taxi, o.l. så lenge det skjer innen rimelige grenser. Skattemessig fradrag vil si at du har rett til å kostnadsføre utgiftene i foretakets regnskap og så kreve fradrag på skatten.

Skattefritaket gjelder også andre personer som er knyttet til bedriften, dvs. eier, styremedlem, ansatt aksjonær mv. med ledsager.

Noen aktuelle regler:

Dersom feiringen foregår slik at overnatting er i kombinasjon med julebordet kan man få skattefradrag for hotellovernatting med inntil to overnattinger. Blir det flere overnattinger blir hele oppholdet skattepliktig. Det er heller ikke tillatt å kreve skattefradrag for alkohol over 22%. Nytt fra i år er det at man kan gi gaver til ansatte opptil kr. 2.000,- før det blir skattepliktig (tidligere kr. 1.000,-). Kontanter gjelder ikke som gave og er skattepliktige.

Har du vurdert å starte for deg selv? Vi tar deg gjennom noen enkle steg for å starte opp egen bedrift.

Den vanligste selskapsformen i Norge er enkeltpersonforetak, og vi får stadig spørsmål fra kunder på hvordan man oppretter dette og hvilke regler man må forholde seg til. Her har vi laget en kort og enkel oversikt over hvordan man oppretter et enkeltpersonforetak og noen sentrale tips.
Det er likevel mange lover og regler som må følges, blant annet når det gjelder regnskap, rapportering og skatt. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en regnskapsfører for rådgivning dersom du skal starte opp selv.

Steg 1. Informasjon.

Før du registrerer foretaket må du ha følgende på plass: Bedriftsnavn, beskrivelse av bedriftens varer/tjenester, bank-id, ditt fødsels og personnr og adressen bedriften skal stå på.
Hvis du har forretningsfører trenger du også organisasjonsnummer til denne bedriften. Det kan du finne på proff.no hvis du har navnet på firmaet til forretningsføreren din.

Steg 2. Registrering

For å registrere firmaet må du sende inn skjemaet som heter «samordnet registermelding». Det kan du gjøre elektronisk via på denne denne lenken
Før du registrerer firmaet må du vite om du skal registrere firmaet i enhetsregisteret eller foretaksregisteret.

Enhetsregisteret er en oversikt over alle enheter i Norge og registrering her er gratis.

Foretaksregisteret registrerer deg i enhetsregisteret samtidig som navnet ditt beskyttes slik at ikke andre kan hete det samme. Elektronisk registrering i foretaksregisteret koster 2.250 kr (pris pr. 2019). Dersom du driver med betalingstjenester, kjøp/salg av varer eller har mer enn fem ansatte er det et krav at du registreres i foretaksregisteret.
Registreringen har normalt 1 – 2 uker behandlingstid.

Selskapet er registrert, hva nå?
Vi tar deg gjennom noen sentrale tips.

Melde fra om inntekt

Hvis foretaket ditt forventer overskudd på mindre enn kr. 50.000 i løpet av tolv måneder leverer du forventet inntekten på din personlige skattemelding. Hvis det overstiger dette beløpet må du fylle ut et eget skjema som heter «Næringsoppgave 1», og frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31.05. Du er selv ansvarlig for å levere skattemeldingen. Hvis man er gift blir man lignet under ett.

MVA (Merverdiavgift) / MOMS

Mva er skatt til staten av dine tjenester. Du fakturerer uten mva på de første 50.000 kr du omsetter for. Når du passerer 50.000 kr i omsetning må du registrere deg i merverdiavgiftsregisteret, og deretter må du fakturere med mva.
Hvis du handler tjenester av en annen bedrift får du fritak for inngående moms når du er merverdiavgiftsregistrert. Det vil si at du slipper å betale moms av varer du kjøper fra leverandører.

Skatt

Du må skatte av alt overskudd i foretaket. Normalt vil skattesatsen ligge på ca. 40 %, +/- 10%.

Skattefradrag

Når du er næringsdrivende kan du få skattefradrag for alle kostnader som knyttet er til virksomheten f. eks rekvisita, telefon, kurs. For å kunne få skattefradrag må du kunne legge frem kvittering eller faktura som viser kjøpet. Ta vare på kvitteringer/fakturaer og bokfør de i henhold til bokføringsloven.

Vår anbefaling

Krever bedriften lite kapital, f.eks hvis du er personlig trener, leier en stol hos en frisør, eller leier et rom som fysioterapeut er enkeltpersonforetak helt ok. Men trenger du å investere i kapitalvarer anbefaler vi å starte et aksjeselskap fordi det står seg som en egen juridisk enhet.

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

    Firmakompetanse AS
    Send us a message