Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Feriepenger i korte trekk

Hvorfor har vi feriepenger i Norge?

Norge som de fleste andre land har en ordning for å lønne de ansatte når de skal ha ferie. For når vi har ferie og ikke jobber, så må vi fortsatt ha penger til å betale nødvendige utgifter. Feriepengene fungerer derfor som en lønnsslipp når man har ferie. Pengene betales som regel siste måned før ferien starter og for de fleste bedrifter er denne måneden juni.

Hvor mye feriepenger har en krav på?

Når vi snakker om feriepenger tilsvarer en uke kun 6 dager. Det er fordi vi fjerner søndag. I Norge har alle arbeidstakere krav på minimum 4 uker + 1 dag ferie. Dette gir en total på 25 dager.

Arbeidsgiver plikter å betale feriepenger til sine ansatte. Satsen skal være minimum 10,2% av feriepengegrunnlaget. Beløpet og antall feriedager kan avtales høyere med arbeidsgiver.
(Grunnen til at vi sier feriepengegrunnlag og ikke lønn, er at det er noen kostnader som trekkes fra lønnen før feriepengene beregnes. Du får ikke feriepenger for blant annet reiseutgifter og mobilutgifter).

De aller fleste bedrifter gir imidlertid ansatte 5 uker ferie, med en sats på 12%. Dette skyldes en tariffavtale mellom fagforeninger og bedrifter i 2000/2001, og er ikke lovfestet i ferieloven.

Ansatte over 60 år har krav på en uke ekstra ferie.

Må man ta ut ferie?

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle ansatte tar ferie, og den ansatte har plikt til å ta ferie. Arbeidstaker kan kreve 3 uker sammenhengene ferie i perioden 01. juni til 30. september. Ferie ut over dette bestemmes av arbeidsgiver. Hvis den ansatte ikke tar ut ferie overføres feriedagene til neste kalenderår.

Arbeidstaker har ikke lov til å få utbetalt penger som erstatning for de feriedagene man ikke har brukt. Ferien må tas ut i feriedager og ikke penger. Det eneste tilfellet hvor feriedager kan omgjøres til penger er ved opphør av arbeidsforhold. I så fall betales feriepengene ut som lønn siste arbeidsdag.

Feriepengene er egentlig en skatt arbeidstakere betaler for mye gjennom året. Det fungerer som en slags «tvungen sparebørse» fra statens side for å sikre at arbeidstakere har råd til å ha ferie. For eksempel: om du har krav på 5 uker ferie, så betaler du i realiteten 12% ekstra i skatt hver måned som du får tilbake i det som kalles feriepenger.

Kompensasjonsordning for bedrifter under corona

Hvem kan få kompensasjon?

Hvis bedriften har gått med en omsetningssvikt på mer enn 20% i mars og 30% i april gir det grunnlag for kompensasjon på noen faste unngålige utgifter. Dersom bedriften har vært fleksibel og funnet andre måter å tjene penger på slik at omsetningssvikten ikke har nådd disse nivåene får man ikke dekket utgiftene.

Ordningen skal hjelpe levedyktige bedrifter gjennom krisen ved å dekke utgifter som blant annet leie av lokale, leie av maskiner, strøm, forsikringer og lignende. Kompensasjon kan man søke om på denne nettsiden: https://kompensasjonsordning.no/

Beregningsgrunnlag

 • Bedrifter som ble tvangsstengt kan få dekket opptil 90% av de faste unngåelige kostnadene.
 • Øvrige bedrifter blir beregnet på denne måten, vi kan kalle det «formel 1»: Omsetningsfall i % * (faste kostnader – 10.000 kr egenandel) * 80%.
  Egenandelen på kr. 10.000 er en fast sum bestemt av regjeringen.
 • Nye bedrifter bruker januar og februar i år som grunnlag for beregning av kompensasjonen. Eldre bedrifter tar utgangspunkt i omsetningen samme periode i fjor, korrigert for vekst.
 • Sesongbedrifter (f.eks alpinsenter) er særlige sårbare og regjeringen jobber med en egen beregningsmodell, men per nå må de søke på normal måte.

Eksempel:

Husleie per år240.000 kr12 måneder40.000 kr per måned
Strøm5.000 kr1 måned5.000 kr per måned
Leie bil3.000 kr1 måned 3.000 kr per måned
Forsikringer per kvartal12.000 kr3 måneder4.000 kr per måned
Totalt52.000 kr per måned

Beregning med «formel 1»:

Omsetningsfall 70% * (52.000 kr – 10.000 kr) * 80% = 23.520 kr

Total kompensasjon for eksempel blir 23.520

 • Vi har brukt et omsetningsfall på 70% i vårt eksempel. Du må selv beregne omsetningfall og faste kostnader for din bedrift.
 • Kompensasjon må være minimum 5.000 kr for at det skal være gyldig.

For større bedrifter

Maks beløp for full dekning nevnt ovenfor er 30 millioner. Beløp over dette blir avkortet med 50%. Et konsern med mange foretak som søker om mer enn 30 millioner må sende en samlet søknad, med en oversikt over faste kostnader og omsetning for hvert av fortakene. For konsern som søker om dekning for mindre enn 30 millioner så kan foretakene søke hver for seg.

Ta kontakt med oss i dag for veiledning til din bedrift.

Oppdatert endring av frister for betaling av skatter og avgifter i koronatider.

Som en del av en rekke krisetiltak for koronaviruset har det blitt utsatt flere betalingsfrister av skatter og avgifter.

Her er noen viktige endringer det er verdt å merke seg:

 • Merverdiavgift første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020 (frist for betaling av merverdiavgift i primærnæring er ikke endret). Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
 • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende/personlige skattytere er utsatt fra 16. mars til 1. mai 2020
 • Forskuddsskatt for selskaper andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020
 • Arbeidsgiveravgift andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020
 • Om du er personlig næringsdrivende eller har et AS er det varslet at tvangsmulkt midlertidig stoppes. Skatteetaten oppfordrer virksomheter til å levere oppgavene innen fristen.

Oppgavefristene er likevel uendret selv om betalingsfristen er utsatt.

Denne siden er oppdatert per 31.03.2020.

Ta gjerne kontakt med oss for de nyeste oppdateringene.

Nye permitteringsregler for ansatte og koronavirus

Midlertidig regler

På grunn av omstendighetene rundt koronaviruset har myndighetene besluttet å legge inn midlertidige regler for permittering av ansatte. Vi har laget en kort oversikt over aktuelle hastetiltak.

For selvstendig næringsdrivende

Et av forslagene fra Stortinget er at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en sikring av inntekt på 80% av gjennomsnittet av siste 3 års inntekter begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Dette vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

For de permitterte

Permittering kan anses som en pause i arbeidsforholdet og er et middel arbeidsgiver kan bruke når det foreligger midlertidige omstedigheter som gjør det uforsvarlig eller umulig å opprettholde driften. Eksempler kan være mangel på arbeid, eller et virusutbrudd – som er svært aktuelt i dag. Hensikten er å forhindre at arbeidstaker mister jobben, og at den ansatte skal tilbake i arbeid etter permitteringstiden. Dersom det viser seg at omstendighetene ikke er midlertidig, men varige, må arbeidsgiver vurdere oppsigelse.

Hastetiltaket sikrer permitterte full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. NAV overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Som permittert kan man søke dagpenger elektronisk på nav.no

Lærlinger og lavtlønnede

Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G og lærlinger som mister lærlingplassen som følge virusutbruddet skal sikres lønn på nivå med lærlingelønnen.

Spør oss!

Vi tilbyr assistanse i forbindelse med prosedyrer rundt permitteringer. Vi svarer også på spørsmål rundt lønn der arbeidstaker er i karantene eller er smittet av viruset. Kontakt oss via kontaktskjema eller ring oss i dag.

 • 1G er for tiden 99.858 kr.
 • Denne artikkelen er oppdatert 17.03.2020 og det kan bli gjort raske endringer som følge av nye hastetiltak.

Når må man skatte av bil i jobb?

Tre ulike typer

Først er det viktig å skille mellom firmabil, yrkesbil og privat bil i jobb. Det høres identisk ut, men de er ikke det.

Firmabil

Firmabil er en bil arbeidsgiver eier eller leaser igjennom firmaet. De ansatte får tilgang til å bruke firmabilen ved behov. Hvordan beskatningen blir er avhengig av bilens alder, hvor langt du kjører og type bil. Vi har laget en oversikt over beskatning av firmabil her:

 • Bruker av bilen beskattes for 30 % av bilens nypris inntil 314.400 kr, og 20% av overskytende.
 • Hvis det er elbil blir beskatningsgrunnlaget 60 % av dette igjen.
 • For biler eldre enn 3 år beskatningsgrunnlaget 75 %.
 • For biler som kjøres mer enn 40.000 km i yrkessammenheng i året blir beskatningsgrunnlaget 75 %.

  Om de to sistnevnte vilkår oppfylles blir beskatningsgrunnlaget 0,75 * 0,75 = 56,25 %

Eksempel Firmabil:
Utgangspunkt: el-bil, 5 år gammel, nypris 500.000 kr, hvor det kjøres 10.000 km årlig:

314.000 kr * 30 %= 94.320 kr
(500.000 kr – 314.400 kr) * 20 %= 37.120 kr
94.320 kr + 37.120 kr= 131.440 kr
131.440 kr * 60 % el-bil= 78.864 kr
78.864 kr * 75 % eldre enn 3 år = 59.148

59.148 kr vil anses som inntekt per år og vil bli beskattet. Om bilen eksempelvis brukes fast av en ansatt i 6 måneder, skal den ansatte skatte 6 måneder av 59.148 kr. Beregningen blir slik: 59.148 kr / 12 mnd = 4.929 kr. 4.929 kr * 6 mnd = 29.574 kr. Dette beløpet skal den ansatte skatte av.

Yrkesbil

Yrkesbil er bil hvor arbeidsgiver driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap, og bruker bil i jobb og gjerne i privat sammenheng. En viktig ting å bemerke seg her er regelen om maks 6.000 km årlig kjørelengde. Dersom man kjører under dette anses det som å eie bilen privat, og man kan skrive kilometergodtgjørelse og få dette som skattefradrag i bedriften. For bompenger, parkering og lignende får du også fradrag hvis det er gjort i yrkessammenheng. Husk å spare på kvitteringer.

Vurderer du å starte for deg selv? Se vårt tidligere innlegg ved å trykke her

Om man kjører over 6.000 km må alle utgifter for bilen føres i regnskapet (bensin, forsikring osv.) Dette får du fradrag for, men noe tilbakeføres for å veie opp for privat bruk av bilen. Det beløpet som tilbakeføres kan vi kalle «tilbakeføringbeløpet» og er beløp du må skatte av. Tilbakeføringbeløpet kan regnes på samme måte som firmabil, men det er andre satser. Her er satsene 30 % under 303.900 kr, 17% av overskytende og 50 % for el-bil.

I tillegg medfølger en begrensning på at man maksimalt skal skatte 75 % av samlede kostnader for bilen inkludert verditap, jf. Skatteloven §6-12

Begrensningen kan regnes slik: ((nypris * 17 %) + alle utgifter)) * 0,75 = maksimalt skattepliktig grunnlag. Dette er for å veie opp for ulempen med å bli beskattet når du bruker bilen i privat sammenheng.

Privat bil

Privat bil i jobb der ansatte eier bilen selv, som de også bruker til/fra og i jobb. Normale satser for kjøregodtgjørelse gjelder.

For 2020 er kjøregodtgjørelse 4,03 kr per km hvorav 3,5 kr er skattefrie. Du får tillegg på 1 kr for per ekstra passasjer, om du kjører med tilhenger og om du kjører på anleggsvei. Det er mulig å avtale bedre vilkår på kjøregodtgjørelsen.

Om for eksempel sjefen ønsker at du har en representativ bil i forbindelse med jobb kan man diskuterer en høyere kjøregodtgjørelse.

Info:

Det vi definerer som «nypris» i innlegget er ikke nødvendigvis den prisen man har kjøpt bilen for. Staten har egne listepriser på nye biler, se listen her for å finne verdien på din bil: Skatteetaten-listepris

Våre satser har tatt utgangspunkt i personbiler. Andre biler, typisk lastebil o.l. kan ha andre satser.

Satsene er oppdatert per 03.03.2020.

Kontakt oss for rådgivning: post@firmakompetanse.no

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

  Firmakompetanse AS
  Send us a message