Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Godt nyttår!

Vi ønsker alle et godt nytt år og håper alle har hatt en god start på det nye året. Vi ønsker også velkommen til nye kunder. Kjenner du noen som trenger en regnskapsfører så be de gjerne ta kontakt.

Som i 2019 vil vi fortsette med å gi dere spennende tips og oppdatere dere med viktige endringer i bransjen. Vi ser frem til et nytt innholdsrikt år!

Når sosiale medier og blogg blir til inntekt

Skillet mellom hobby- og næringsvirksomhet kan i noen tilfeller være vanskelig. Hvordan er det eksempelvis med de som driver Blogg eller Youtube med noen tusen abonnenter når man starter å tjene penger? Når går det fra å være en hobby- til å bli en jobb/næringsvirksomhet?

Først og fremst må du se på inntektene og utgiftene du har i forbindelse med aktiviteten. Dersom du har større inntekter enn utgifter er du mest sannsynligvis næringsdrivende. Som inntekter regnes ikke bare penger, men også andre ting av verdi som gaver og reiser. Som utgifter regnes det du betaler for tilknyttet virksomheten, eksempelvis PC eller kamera. Om du er usikker på om du driver hobby- eller næringsvirksomhet er det Skatteetaten som bestemmer.

Om du blir ansett som næringsdrivende gjelder ordinære skatteregler fra det landet virksomheten drives fra. Man kan fortsatt tjene opptil kr. 55.000 skattefritt dersom man ikke forventer å tjene over dette i løpet av et kalenderår. Før du må skatte må du altså anses som næringsdrivende og forvente å tjene over kr. 55.000.

Oppfyller du kriteriene ovenfor må du skatte av overskuddet. På den andre siden får skattefradrag for utgiftene dine tilknyttet virksomheten. Du kan også kreve fradrag for inngående merverdiavgift hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Vi har laget et enkelt eksempel nedenfor.

Det kan være om du mottar en genser som koster kr. 1000 eks. moms i nettbutikk fra en leverandør. Man må da betale skatt av denne genseren. La oss si at skattesatsen er 25%. Du må da betale kr. 250 i skatt for genseren. (utregning: kr. 1000 * 25% skatt = kr. 250).

I tillegg kan det være at leverandøren betaler deg kr 2.000 for at du reklamerer for denne genseren. Nå må du i tillegg betale kr. 500 i skatt.

Totalt har du nå fått en genser og kr. 2.000. Av dette må du betale kr. 750 i skatt.

Mottatt varer man ikke vil ha?

For å slippe å betale skatt av et mottatt produkt har man mulighet til å sende dette tilbake eller kaste dette. Hvis dette blir gjort er det viktig å dokumentere dette.

Det kan være smart å rådføre seg med en regnskapsfører for å sikre seg at dokumentasjonen og regnskapet blir ført riktig.

Skatt på blogg- / youtube inntekter F&Q

Når må du skatte av blogginntekt?

Dersom du har større inntekter enn utgifter er du mest sannsynligvis næringsdrivende. Når du er næringsdrivende må du skatte.

Hvor mye må du skatte av gaver når du blogger?

Du må betale ca. 25% av innkjøpsverdien av gaven i skatt.

Hvordan beregnes skatt på inntekt når man blogger?

Eksempel med skattesats på 25%:
En leverandøren betaler deg kr 2.000 for at du reklamerer. Du betaler kr. 500 i skatt.
Utregning: 25% * 2.000 = 500 kr.

Hvorfor betaler vi kun halv skatt i desember?

Mange tror at vi ikke betaler skatt for halve desember, men dette er i teorien feil. I Norge betaler alle litt ekstra skatt jevnt gjennom året som vi får igjen på slutten av året gjennom halv beskatning. Årsaken er fordi det er mange som har ekstra kostnader i desember når man gjerne skal kose seg litt ekstra. Det skal blant annet handles julegaver og mat. Halv skatt i desember fungerer som en slags sparing fra statens side så folk har mer å bruke når det trengs, og for å forhindre at en påtar seg gjeld inn i nyåret.

I tillegg fungerer den som en sikkerhet for de som har oppgitt for lite inntekt i skatteåret, eksempelvis der man har fått ny jobb og er usikker på hva man tjener. La oss si at man forventet å tjene 400.000 kr i løpet av året, mens man har tjent 430.000 kr. Det er valgfritt å få halv skatt i desember, og hvis tilfellet er som over kan man be om å ikke få halv skatt i desember slik at man ikke får en såkalt «skattesmell» året etter. Skattesmell vil si at du blir skyldig skatt og må betale tilbake når sommeren kommer.

Halv skatt trekkes ofte automatisk med mindre arbeidstaker gir beskjed om å ikke gjøre det.

I desember er det også viktig å ta en gjennomgang av skattekortet. Spesielt dersom man har tabelltrekk. Her må man se om faktisk lønn samsvarer med det som er oppgitt til skatteetaten, så det blir riktig beskatning fra og med nyåret.

Fra 2016 ble det tillatt å betale halv skatt i november i stedet for desember for de som heller ønsker dette.

Halv skatt i desember F&Q

Hvorfor betaler vi halv skatt i desember?

I Norge betaler alle litt ekstra skatt jevnt gjennom året som vi får igjen på slutten av året gjennom halv beskatning.

Må man betale halv skatt i desember?

Man trenger ikke betale halv skatt i desember. Dersom du ønsker å betale full skatt i desember gir du beskjed til arbeidsgiver om dette.

Hva er Cash Flow?

Cash Flow – er et av de viktigste begrepene  som en bør lære seg. Uansett om bedriften er stor eller liten.

Cash flow betyr ganske enkelt hvor mye penger har jeg i dag, i morgen eller neste uke. Har jeg nok penger til å betale regninger, lønn, offentlige avgifter osv.

Mange bedrifter som går konkurs har ifølge regnskapet overskudd, samt at regnskapet viser en høy og god omsetning.

Hvorfor går de da konkurs? Fordi man har glemt cash flowen sin. Har man har brukt for mye penger til innkjøp av varer? Betalt noe på forskudd? Har en stor kunde gått konkurs? (denne er farlig), Skatt osv. Når lønningsdagen kommer har man ikke penger på konto.

Dette er meget enkelt forklart. Men begrepet og forståelsen av å kunne styre / forutse cash flowen (eller pengene) i bedriften er super viktig.

Vårt tips: Betal forpliktelsene og forutse disse. Ikke ta opp kreditt. Spør heller banken om finansiering (kassekreditt), eller ring leverandørene dersom det røyner på. Og – Husk at staten aldri gir betalingsutsettelse på sine krav.

Hvilke regler gjelder for fradrag for skatt på julebord?

Det nærmer seg julebordsesong, så denne gangen tar vi en gjennomgang på aktuelle regler rundt fradrag på skatt på julebord.

Først og fremst må foretaket ha ansatt(e) som til sammen utgjør én hel stilling, (og som ikke er familiemedlemmer), alle i firmaet må inviteres og tilstelningen må foregå innenfor rimelige grenser.

Deretter er det greit å vite forskjellen på momsfradrag og skattefradrag. Det er ikke fradragsrett på moms i forbindelse med julebord. Derimot får du et skattemessig fradrag når det gjelder f.eks gaver, buss, mat, brus, øl, drikke, taxi, o.l. så lenge det skjer innen rimelige grenser. Skattemessig fradrag vil si at du har rett til å kostnadsføre utgiftene i foretakets regnskap og så kreve fradrag på skatten.

Skattefritaket gjelder også andre personer som er knyttet til bedriften, dvs. eier, styremedlem, ansatt aksjonær mv. med ledsager.

Noen aktuelle regler:

Dersom feiringen foregår slik at overnatting er i kombinasjon med julebordet kan man få skattefradrag for hotellovernatting med inntil to overnattinger. Blir det flere overnattinger blir hele oppholdet skattepliktig. Det er heller ikke tillatt å kreve skattefradrag for alkohol over 22%. Nytt fra i år er det at man kan gi gaver til ansatte opptil kr. 2.000,- før det blir skattepliktig (tidligere kr. 1.000,-). Kontanter gjelder ikke som gave og er skattepliktige.

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

Firmakompetanse AS
Send us a message