Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Tolldeklarasjoner reduserer kravet om oppbevaringstid

Kravet for arkivering og oppbevaring av tolldeklarasjoner har blitt redusert fra 10 år til 5 år. Dette kom etter innspill fra Regnskap Norge om å ha samme regel for oppbevaring av regnskapsmateriale som har vært 5 år siden 2014. Tidspunkt for 5 års regelen starter ved utgangen av året tolldeklarasjonen ble mottatt. Reduksjonen i oppbevaringstid gjelder også alle tolldeklarasjoner som er mottatt før regelendringen ble gjort. Dette betyr at tolldeklarasjoner mottatt før 01.01.2016 ikke lenger trenger å oppbevares.

For dokumenter som trenger lenger oppbevaringstid er det gjort adgang for tollmyndighetene å sette krav om lenger oppbevaringstid enn 5 år for enkelte saker. Dette er begrunnet i å kunne kontrollere dokumenter som nærmer seg 5 års fristen og i mer tidskrevende saker.

Viderefører lønnskompensasjon for ansatte som har vært permittert

Regjeringen har valgt å videreføre lønnskompensasjonsordningen for ansatte som var permittert 31. august og nå er tilbake i jobb.

Søknadsfrist 01. mars

Fra og med 01. februar har du mulighet til å søke om lønnsstøtte for oktober, november og desember 2020. Søknadsfristen utløper 01. mars.

I fjor skrev vi et lenger innlegg om vilkår for kompensasjonsordningen, dette er videreført. Innlegget kan leses her: Lønnsstøtte for permitterte

Maksimal lønnskompensasjon får man dersom bedriften har et omsetningsfall på over 30% og der den ansatte har gått tilbake i 100% stilling. Her kan man søke om lønnsstøtte.

Aksjonærregisteroppgaven må leveres innen 31. januar

Aksjonærregisteroppgaven er en rapport av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap. Alle aksjeselskap må levere dette hvert år. Dette gjelder også selskap som er avviklet i 2020.

Skatteetaten bruker dette til å lage forhåndsutfylte selvangivelser og gir skattemyndighetene oversikt over skatteplikten blant aksjonærer i Norge. Disse holdes oppdatert med endringene i blant annet utbytte, aksjekapital, og antall aksjer per aksjonær.

Skatteetaten sender så aksjeoppgaven til aksjonærer basert på opplysningene i aksjonærregisteret. Aksjeoppgaven gjør det enklere for aksjonærene å levere rett skattemelding.

Frist 31. januar

Frist for å levere aksjonærregisteroppgaven er 31.januar. Om du ikke leverer opplysninger i tide, må du betale kr. 1199 (et rettsgebyr) hver dag inntil du har levert. Maksimalt beløp du kan oppnå å måtte betale i straff er likevel ikke høyere enn kr. 59.950 (femti rettsgebyr).

Feriedager til gode?

Mange regler innenfor ferieloven i Norge

Først og fremst plikter alle bedrifter i Norge å gi sine ansatte i 100% stilling minimum 4 uker og 1 dag i ferie. De kan gi flere feriedager, men ikke færre. Av dette kan 2 uker overføres til neste år dersom det ikke brukes. Utgangspunktet er at feriedagene skal brukes og om det skal overføres kreves det en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

I utgangspunktet er det arbeidsgiver som velger når den ansatte skal ha ferie. Den ansatte kan likevel kreve 3 uker sammenhengende ferie i perioden 01.juni – 30. september. Mest normalt er det likevel at den ansatte sender inn ønsker for når han/hun ønsker ferie og at dette blir innvilget. Arbeidsgiver skal gi minimum 2 måneder varsel for hvilke dager de ansatte får ferie.

Det finnes en del unntak, blant annet ved bedriftskritiske uforutsette hendelser, sykdom og permittering. I koronaperioden har dette vært veldig aktuelt.

Permittert?

På samme måte som ved vanlig ferie er utgangspunktet at arbeidsgiver utbetaler feriepenger når den ansatte avvikler ferie selv om de er permittert. Den ansatte må selv melde fra til NAV om ferieavviklingen fordi man i denne perioden ikke har rett til dagpenger fra NAV i tillegg til feriepengene.

Digitalt julebord og fradrag for skatt

De fleste bedrifter og ansatte får et annerledes julebord i år på grunn av pandemien. Mange vurderer å arrangere et digitalt julebord, og lurer derfor på hvilke fradrag som gjelder.

Skattefritt digitalt julebord

Digitale julebord er skattefritt på samme måte som vanlige julebord. Det betyr at det er skattefritt for de ansatte og fradragsberettiget for bedriften. En arbeidsgiver som sender hjem mat og drikke til arbeidstaker i forbindelse med julebordet, vil få fradrag for dette. Kostnadene for levering av maten vil også være skattefritt. Alternativt kan de ansatte kjøpe mat selv, føre utlegg, for så å få dette refundert av bedriften.

Gaver

Gaveregelen på 2.000 kroner per ansatt gjelder fortsatt. Les gjerne vårt innlegg fra i fjor om julebord og bedrifter.

Ved siden av gaver, er det ikke et spesifisert beløp som sier hvor mye man kan bruke på sosiale bidrag til julebordet (som mat, drikke og underholdning). Det er likevel en regel om at beløpet må være innenfor rimelige grenser.

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

    Firmakompetanse AS
    Send us a message