Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Nye regler for personalrabatter og gaver

Fra og med 2021 økte den skattefrie beløpsgrensen for gaver fra arbeidsgiver fra 2.000 til 5000 kr. I tillegg er ordningen rundt personalrabatter gjort mer fleksibel.

Ved siden av gaver kan arbeidsgiver gi skattefrie personalrabatter opptil 8.000 kr. per ansatt per år. Det er muligheter for å gi rabatter og gaver som overstiger disse beløpene, men det overskytende beløpet vil være skattepliktig. Gaver som er omfattet av skattefritaket er dessuten fradragsberettiget for arbeidsgiver.

Dersom den ansatte ikke mottar noen gave fra arbeidsgiver, kan beløpet legges til i personalrabatten. Totalt gir dette mulighet for personalrabatter inntil 13.000 kr (5.000 + 8.000).

Generell ordning

Tidligere var det heller ikke mulighet for å gi gaver uten generell ordning. Med generell ordning menes at man gir gaver etter visse kriterier eller anledninger, for eksempel ved jubileer for bedriften eller for den ansatte, og at gaveordningen ikke må medføre noen bevisst forskjellsbehandling. Dette er fra og med 2021 falt bort og man kan gi gaver med verdi opp til kr. 5000 uten at man må ha en generell ordning. I praksis betyr dette at arbeidsgiver nå kan gi en gave til 5.000 kr til en ansatt, og ingen gave til en annen ansatt. Det eneste kravet til gaven er at det ikke er kontanter. Gavekort, klær eller reiser er eksempler på gaver som er tillatt.

Jubileumsgaver

I tillegg til årlige gaver og personalrabatter, kan den ansatte motta en ekstra skattefri gave om det regnes som jubileumsgave. Det er to priser på jubileumsgaver:

  1. Om en ansatt har jobbet i bedriften i minst 20 år, og deretter hvert tiende år, kan det gis ekstra gave til en verdi inntil kr 8000. Det betyr at denne personen kan motta opptil 8.000 kr i personalrabatt, 5.000 i gave, og 8.000 i jubileumsgave, totalt skattefrie verdier for 21.000 kr.
  2. En ekstra skattefri jubileumsgave for inntil 4.000 kr kan gis dersom den ansatte: Feirer bryllup. Har 50, 60, 70, 80-årsdag. Slutter etter minst 10 år i bedriften. For hvert år bedriften fyller 25 år. Eller mottaker går av med pensjon.

Hva regnes som omsetningsverdi for personalrabatter?

Omsetningsverdi regnes som varens eller tjenestens omsetningsverdi på kjøps/bestillingstidspunktet. Er varen satt ned til 50% i sluttbrukermarkedet og varen er allment tilgjengelig til den prisen er det den prisen som inngår i de 8.000 kronene vedkommende kan få av skattefrie personalrabatter.

Eksempel:

Genser originalpris2.000 kr
Rabatt på genser i butikk 30 %– 30 %
Butikkpris utregning: 2.000 kr x (0,3 – 1)1.400 kr
I tillegg har den ansatte personalrabatt på 25 %– 25 %
Ansatt betaler utregning: 1.400 kr x (0,25 – 1)1.050

I dette tilfellet betaler den ansatte 1.050 kr for genseren og 1.400 kr fra årlig skattefri personalrabatt er brukt

Tolldeklarasjoner reduserer kravet om oppbevaringstid

Kravet for arkivering og oppbevaring av tolldeklarasjoner har blitt redusert fra 10 år til 5 år. Dette kom etter innspill fra Regnskap Norge om å ha samme regel for oppbevaring av regnskapsmateriale som har vært 5 år siden 2014. Tidspunkt for 5 års regelen starter ved utgangen av året tolldeklarasjonen ble mottatt. Reduksjonen i oppbevaringstid gjelder også alle tolldeklarasjoner som er mottatt før regelendringen ble gjort. Dette betyr at tolldeklarasjoner mottatt før 01.01.2016 ikke lenger trenger å oppbevares.

For dokumenter som trenger lenger oppbevaringstid er det gjort adgang for tollmyndighetene å sette krav om lenger oppbevaringstid enn 5 år for enkelte saker. Dette er begrunnet i å kunne kontrollere dokumenter som nærmer seg 5 års fristen og i mer tidskrevende saker.

Viderefører lønnskompensasjon for ansatte som har vært permittert

Regjeringen har valgt å videreføre lønnskompensasjonsordningen for ansatte som var permittert 31. august og nå er tilbake i jobb.

Søknadsfrist 01. mars

Fra og med 01. februar har du mulighet til å søke om lønnsstøtte for oktober, november og desember 2020. Søknadsfristen utløper 01. mars.

I fjor skrev vi et lenger innlegg om vilkår for kompensasjonsordningen, dette er videreført. Innlegget kan leses her: Lønnsstøtte for permitterte

Maksimal lønnskompensasjon får man dersom bedriften har et omsetningsfall på over 30% og der den ansatte har gått tilbake i 100% stilling. Her kan man søke om lønnsstøtte.

Aksjonærregisteroppgaven må leveres innen 31. januar

Aksjonærregisteroppgaven er en rapport av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap. Alle aksjeselskap må levere dette hvert år. Dette gjelder også selskap som er avviklet i 2020.

Skatteetaten bruker dette til å lage forhåndsutfylte selvangivelser og gir skattemyndighetene oversikt over skatteplikten blant aksjonærer i Norge. Disse holdes oppdatert med endringene i blant annet utbytte, aksjekapital, og antall aksjer per aksjonær.

Skatteetaten sender så aksjeoppgaven til aksjonærer basert på opplysningene i aksjonærregisteret. Aksjeoppgaven gjør det enklere for aksjonærene å levere rett skattemelding.

Frist 31. januar

Frist for å levere aksjonærregisteroppgaven er 31.januar. Om du ikke leverer opplysninger i tide, må du betale kr. 1199 (et rettsgebyr) hver dag inntil du har levert. Maksimalt beløp du kan oppnå å måtte betale i straff er likevel ikke høyere enn kr. 59.950 (femti rettsgebyr).

Feriedager til gode?

Mange regler innenfor ferieloven i Norge

Først og fremst plikter alle bedrifter i Norge å gi sine ansatte i 100% stilling minimum 4 uker og 1 dag i ferie. De kan gi flere feriedager, men ikke færre. Av dette kan 2 uker overføres til neste år dersom det ikke brukes. Utgangspunktet er at feriedagene skal brukes og om det skal overføres kreves det en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

I utgangspunktet er det arbeidsgiver som velger når den ansatte skal ha ferie. Den ansatte kan likevel kreve 3 uker sammenhengende ferie i perioden 01.juni – 30. september. Mest normalt er det likevel at den ansatte sender inn ønsker for når han/hun ønsker ferie og at dette blir innvilget. Arbeidsgiver skal gi minimum 2 måneder varsel for hvilke dager de ansatte får ferie.

Det finnes en del unntak, blant annet ved bedriftskritiske uforutsette hendelser, sykdom og permittering. I koronaperioden har dette vært veldig aktuelt.

Permittert?

På samme måte som ved vanlig ferie er utgangspunktet at arbeidsgiver utbetaler feriepenger når den ansatte avvikler ferie selv om de er permittert. Den ansatte må selv melde fra til NAV om ferieavviklingen fordi man i denne perioden ikke har rett til dagpenger fra NAV i tillegg til feriepengene.

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

    Firmakompetanse AS
    Send us a message