Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Midlertidig lav merverdiavgiftssats forlenges

Ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % forlenges til og med 30. september 2021.

Stortinget vedtok 18. juni 2021 å utvide ordningen med lav mva-sats. Endringen er en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Den lave satsen vil igjen være 12 prosent fra 1. oktober 2021. I takt med at smitteverntiltakene gradvis lettes i tiden fremover, vil også de økonomiske tiltakene tilpasses den nye situasjonen. Det tilsier at den midlertidige satsreduksjonen fases ut. 

HVEM OMFATTES 

Dette gjelder for omsetning av tjenester innen persontransport, transport av kjøretøy på ferge, overnattingstjenester, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Gikk selskapet med underskudd i 2020 kan du søke om tilbakeføring

Det gjelder aksjeselskap mv. som har gått med overskudd i året 2018 eller 2019, og som har gått med underskudd i 2020 – med noen begrensninger. Dersom selskapet er opphørt i 2020 gjelder ikke ordningen. Det gjelder heller ikke enkeltpersonforetak.

Den relativt høye beløpsgrensen gjør at de fleste lønnsomme små og mellomstore bedriftene med underskudd i 2020 kan få full nytte av ordningen og er ment å styrke levedyktige selskap som midlertidig i den aktuelle situasjonen ikke er i stand til å gå med overskudd.

Det gis ikke fradrag for mer enn inntekt for årene 2018/19 og maksimalt fradrag er 30 millioner.

Ordningen kan leses mer om på skatteetatens hjemmeside her

Søke om utsettelse av skattemelding

Nå er det mulig for næringsdrivende og selskap å søke om utsettelse for innlevering av skattemelding 2020. Dette må gjøres innen 31. mai, med innlevering av skattemelding innen 20. august. Det gjøres via skjema RF-1114 som man finner på Altinn.

Lønnsmottakere kan søke om en måneds utsettelse. Dette må søkes om innen 30 april og kan gjøres via skatteetaten.no/minskatt

God påske

Firmakompetanse ønsker deg og dine en riktig god påske. Vi håper alle får noen fine dager!

Nye regler for personalrabatter og gaver

Fra og med 2021 økte den skattefrie beløpsgrensen for gaver fra arbeidsgiver fra 2.000 til 5000 kr. I tillegg er ordningen rundt personalrabatter gjort mer fleksibel.

Ved siden av gaver kan arbeidsgiver gi skattefrie personalrabatter opptil 8.000 kr. per ansatt per år. Det er muligheter for å gi rabatter og gaver som overstiger disse beløpene, men det overskytende beløpet vil være skattepliktig. Gaver som er omfattet av skattefritaket er dessuten fradragsberettiget for arbeidsgiver.

Dersom den ansatte ikke mottar noen gave fra arbeidsgiver, kan beløpet legges til i personalrabatten. Totalt gir dette mulighet for personalrabatter inntil 13.000 kr (5.000 + 8.000).

Generell ordning

Tidligere var det heller ikke mulighet for å gi gaver uten generell ordning. Med generell ordning menes at man gir gaver etter visse kriterier eller anledninger, for eksempel ved jubileer for bedriften eller for den ansatte, og at gaveordningen ikke må medføre noen bevisst forskjellsbehandling. Dette er fra og med 2021 falt bort og man kan gi gaver med verdi opp til kr. 5000 uten at man må ha en generell ordning. I praksis betyr dette at arbeidsgiver nå kan gi en gave til 5.000 kr til en ansatt, og ingen gave til en annen ansatt. Det eneste kravet til gaven er at det ikke er kontanter. Gavekort, klær eller reiser er eksempler på gaver som er tillatt.

Jubileumsgaver

I tillegg til årlige gaver og personalrabatter, kan den ansatte motta en ekstra skattefri gave om det regnes som jubileumsgave. Det er to priser på jubileumsgaver:

  1. Om en ansatt har jobbet i bedriften i minst 20 år, og deretter hvert tiende år, kan det gis ekstra gave til en verdi inntil kr 8000. Det betyr at denne personen kan motta opptil 8.000 kr i personalrabatt, 5.000 i gave, og 8.000 i jubileumsgave, totalt skattefrie verdier for 21.000 kr.
  2. En ekstra skattefri jubileumsgave for inntil 4.000 kr kan gis dersom den ansatte: Feirer bryllup. Har 50, 60, 70, 80-årsdag. Slutter etter minst 10 år i bedriften. For hvert år bedriften fyller 25 år. Eller mottaker går av med pensjon.

Hva regnes som omsetningsverdi for personalrabatter?

Omsetningsverdi regnes som varens eller tjenestens omsetningsverdi på kjøps/bestillingstidspunktet. Er varen satt ned til 50% i sluttbrukermarkedet og varen er allment tilgjengelig til den prisen er det den prisen som inngår i de 8.000 kronene vedkommende kan få av skattefrie personalrabatter.

Eksempel:

Genser originalpris2.000 kr
Rabatt på genser i butikk 30 %– 30 %
Butikkpris utregning: 2.000 kr x (0,3 – 1)1.400 kr
I tillegg har den ansatte personalrabatt på 25 %– 25 %
Ansatt betaler utregning: 1.400 kr x (0,25 – 1)1.050

I dette tilfellet betaler den ansatte 1.050 kr for genseren og 1.400 kr fra årlig skattefri personalrabatt er brukt

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

    Firmakompetanse AS
    Send us a message