Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Midlertidig lav merverdiavgiftssats forlenges

Ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % forlenges til og med 30. september 2021.

Stortinget vedtok 18. juni 2021 å utvide ordningen med lav mva-sats. Endringen er en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Den lave satsen vil igjen være 12 prosent fra 1. oktober 2021. I takt med at smitteverntiltakene gradvis lettes i tiden fremover, vil også de økonomiske tiltakene tilpasses den nye situasjonen. Det tilsier at den midlertidige satsreduksjonen fases ut. 

HVEM OMFATTES 

Dette gjelder for omsetning av tjenester innen persontransport, transport av kjøretøy på ferge, overnattingstjenester, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Gikk selskapet med underskudd i 2020 kan du søke om tilbakeføring

Det gjelder aksjeselskap mv. som har gått med overskudd i året 2018 eller 2019, og som har gått med underskudd i 2020 – med noen begrensninger. Dersom selskapet er opphørt i 2020 gjelder ikke ordningen. Det gjelder heller ikke enkeltpersonforetak.

Den relativt høye beløpsgrensen gjør at de fleste lønnsomme små og mellomstore bedriftene med underskudd i 2020 kan få full nytte av ordningen og er ment å styrke levedyktige selskap som midlertidig i den aktuelle situasjonen ikke er i stand til å gå med overskudd.

Det gis ikke fradrag for mer enn inntekt for årene 2018/19 og maksimalt fradrag er 30 millioner.

Ordningen kan leses mer om på skatteetatens hjemmeside her

Søke om utsettelse av skattemelding

Nå er det mulig for næringsdrivende og selskap å søke om utsettelse for innlevering av skattemelding 2020. Dette må gjøres innen 31. mai, med innlevering av skattemelding innen 20. august. Det gjøres via skjema RF-1114 som man finner på Altinn.

Lønnsmottakere kan søke om en måneds utsettelse. Dette må søkes om innen 30 april og kan gjøres via skatteetaten.no/minskatt

God påske

Firmakompetanse ønsker deg og dine en riktig god påske. Vi håper alle får noen fine dager!

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

    Firmakompetanse AS
    Send us a message