Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Fradrag for hjemmekontor

Både nå og i etterkant av koronaviruset er det flere som kommer til å jobbe hjemmefra i større grad enn tidligere. I dette innlegget går vi gjennom reglene for hjemmekontor og fradrag.

Hovedregelen er at hvis du bruker et av rommene i boligen din kun som kontor har du rett på å få fradrag. Dersom du bruker rommet til for eksempel stue og kontor så får du ikke fradrag.

Det skilles mellom 3 ulike boliger når vi snakker om hjemmekontor og disse er: fritaksbehandlet, regnskapsbehandlet og leid bolig.

Fritaksbehandlet bolig

Fritaksbehandlet bolig er den mest vanlige og er bolig som du selv eier. I tillegg til at du bor der selv kan du leie ut opptil 50% av boligen. For denne typen bolig får du en fast sats på kr. 1.850 i fradrag per år. Satsen forblir den samme selv om kontoret ikke blir brukt hver dag.

Alternativt til den faste summen på kr. 1.850 kan du velge å få fradrag for de faktiske utgiftene for kontoret. Det må sannsynliggjøres at disse utgiftene ikke gjelder boligdelen av huset.

Regnskapsbehandlet bolig

Regnskapsbehandlet bolig er bolig som ikke er fritaksbehandlet bolig. Hvis mer enn 50% av boligen er utleid for mer enn kr. 20.000 i året skal den regnskapsbehandles. Den skal også regnskapsbehandles hvis den har 3 eller flere selvstendige boenheter.  

Delen av kostnadene som faller på hjemmekontoret føres i næringsoppgaven (RF-1175 i post 7700), og skal derfor trekkes ut av skjemaet for utleie av fast eiendom.

Leid bolig

I den siste kategorien er leid bolig. Leier du bolig og har et rom som utelukkende brukes som kontor kan du få fradrag for den delen av boligen. Eksempelvis om utleieboligen er på 100 kvm og kontoret er på 10 kvm (dvs 10% av størrelsen), så får du fradrag for 10% av utleien. Er leien 120.000 i året tilsvarer dette 12.000 kr i fradrag.

Leiekostnadene som gjelder hjemmekontoret føres i post 6300 i næringsoppgaven.

Hva så med pendlere? Pendlerbolig som benyttes i arbeidsforhold utenfor hjemmet anses ikke som skatteyter sitt hjem. Det er ikke fradrag for utgifter for pendlere. Dette gjelder likevel bare så lenge det er mulig å lage mat i boligen. Hvis dette ikke er mulig kan du ha krav på kost, se egne satser ved å trykke her

Obs!
Den dagen du vurderer å selge bolig med hjemmekontor som er benyttet til egen virksomhet er det viktig å være klar over at hjemmekontoret vil bli skattepliktig. Dette gjelder selv om du oppfylles vilkårene for skattefritt salg.

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Les mer om hvordan bil blir beskattet i jobbsammenheng ved å trykke her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

    Firmakompetanse AS
    Send us a message