Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Feriepenger i korte trekk

Hvorfor har vi feriepenger i Norge?

Norge som de fleste andre land har en ordning for å lønne de ansatte når de skal ha ferie. For når vi har ferie og ikke jobber, så må vi fortsatt ha penger til å betale nødvendige utgifter. Feriepengene fungerer derfor som en lønnsslipp når man har ferie. Pengene betales som regel siste måned før ferien starter og for de fleste bedrifter er denne måneden juni.

Hvor mye feriepenger har en krav på?

Når vi snakker om feriepenger tilsvarer en uke kun 6 dager. Det er fordi vi fjerner søndag. I Norge har alle arbeidstakere krav på minimum 4 uker + 1 dag ferie. Dette gir en total på 25 dager.

Arbeidsgiver plikter å betale feriepenger til sine ansatte. Satsen skal være minimum 10,2% av feriepengegrunnlaget. Beløpet og antall feriedager kan avtales høyere med arbeidsgiver.
(Grunnen til at vi sier feriepengegrunnlag og ikke lønn, er at det er noen kostnader som trekkes fra lønnen før feriepengene beregnes. Du får ikke feriepenger for blant annet reiseutgifter og mobilutgifter).

De aller fleste bedrifter gir imidlertid ansatte 5 uker ferie, med en sats på 12%. Dette skyldes en tariffavtale mellom fagforeninger og bedrifter i 2000/2001, og er ikke lovfestet i ferieloven.

Ansatte over 60 år har krav på en uke ekstra ferie.

Må man ta ut ferie?

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle ansatte tar ferie, og den ansatte har plikt til å ta ferie. Arbeidstaker kan kreve 3 uker sammenhengene ferie. Ferie ut over dette bestemmes av arbeidsgiver. Hvis den ansatte ikke tar ut ferie overføres feriedagene til neste kalenderår.

Arbeidstaker har ikke lov til å få utbetalt penger som erstatning for de feriedagene man ikke har brukt. Ferien må tas ut i feriedager og ikke penger. Det eneste tilfellet hvor feriedager kan omgjøres til penger er ved opphør av arbeidsforhold. I så fall betales feriepengene ut som lønn siste arbeidsdag.

Feriepengene er egentlig en skatt arbeidstakere betaler for mye gjennom året. Det fungerer som en slags «tvungen sparebørse» fra statens side for å sikre at arbeidstakere har råd til å ha ferie. For eksempel: om du har krav på 5 uker ferie, så betaler du i realiteten 12% ekstra i skatt hver måned som du får tilbake i det som kalles feriepenger.

Kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

Firmakompetanse AS
Send us a message