Authorized accounting firm                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no
                        Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Kategori: Blogg

REGLENE OM PENSJON FRA FØRSTE KRONE OG DAG TRER I KRAFT 1.JANUAR

Bedriftene gis tid til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

Lovvedtaket om endringer i pensjonslovgivningen trer i kraft 1. januar 2022.

De nye reglene innebærer blant annet at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Videre blir minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene opphevet.Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden.

Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.

Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift som innebærer at bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning, må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022.

Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning.

Les mer:
Lovvedtaket(Stortinget.no)

Julebord – hvilke skatteregler gjelder ?

Julebord sesongen er snart fullt i gang i de fleste bedrifter – hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen.
Kostnadene til julebord vil være skattefritt for mottaker, så lenge tilstelningen er rimelig og tilbys alle eller en betydelig del av de ansatte. Skattefritaket vil også gjelde om den ansatte har med ektefelle eller samboer på julebord.
Les mer om dette i FSFIN §5-15-5.

HVA SKAL TIL FOR AT ET JULEBORD SKAL ANSES SOM RIMELIG?
Rimelig blir en vurdering ut fra den totale kostnaden for arbeidsgiver og hva som er vanlig i arbeidslivet. Man må også se på hvor mange tilstelninger det er totalt gjennom året. Varigheten av velferdstiltak som julebord, kan strekke seg over to overnattinger på hotell. Skatteetaten har uttalt seg om at flere enn to helgeopphold i løpet av et år, vil normalt være skattepliktig for mottaker.

KAN MAN HA JULEBORD I UTLANDET?
Det vil være mulig å legge julebordet til utlandet, innenfor de samme rammene som et tilsvarende arrangement i Norge. Flere bedrifter velger en løsning hvor velferdstiltak kombineres med tjenestereise (fagseminar e.l.), i slike tilfeller må kravene til skattefritak for velferdstiltak og tjenestereisen vurderes hver for seg.

Det er ikke mulig for en familiebedrift å tilby julebord som skattefritt arrangement, med mindre det også er en ansatt i hel stilling, som ikke er en del av familien. Les mer i Skatte ABC.

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

    Firmakompetanse AS
    Send us a message