Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Bør du velge lønn eller utbytte?

Et spørsmål vi ofte får er om det lønner seg å ta ut lønn eller utbytte. Svaret er som regel at det lønner seg med en kombinasjon av de to. Men hvordan skal denne kombinasjonen fordeles?

For de som kun ønsker et kort svar vil det oftest være mest gunstig å betale ut kr. 59.000 i lønn per måned. Har du overskudd ut over dette, lønner det seg å ta utbytte.

På den måten får du maksimalt ut av trygdeordningen. Det vil si opparbeidelse av pensjon og krav på sykepenger fra NAV dersom man ikke kan jobbe. Disse ordningene tar utgangspunkt i lønn og ikke utbytte, men det er en maksimal grense per år for opptjening. Grensen er på 7,1 G for opparbeidelse til pensjon, hvor 1 G for 2019 er kr. 99.858.
(utregning: 7,1 * 99.858 = 708.991 årslønn : 12 måneder = 59.000 kr per måned).

Som selvstendig næringsdrivende tar beregningen som regel utgangspunkt i gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten for de siste 3 årene du har fått skatteoppgjør for, med mindre det har skjedd en varig endring. For andre ansatte er beregningen basert på lønn de siste 3 måneder.

Overskuddet er større enn ovennevnte beløp og du ønsker å gjøre utbytte.

Hvordan beregnes dette?

For 2019 er oppjusteringsfaktor 1,44 og utbytteskatt 22%. Et utbytte på 100.000 beskattes på denne måten:

100.000 * 1,44 = 144.000.
144.000 * 22% = 31.680.
Utbytte etter skatt blir
100.000 – 31.680 = 68.320.

Med andre ord så får man 68.320 kr utbetalt hvis man gjør et utbytte på 100.000. Vi har sett bort fra skjermingsfradrag i dette eksempelet.

Det er flere faktorer som er med til å påvirke hva som lønner seg, som for eksempel hvilke inntekter man har og hvor høye inntekter det dreier seg om. Derfor lønner seg derfor å ta kontakt med regnskapsfører for rådgivning til din situasjon. Kontakt oss her

Lønn eller utbytte F&Q

Bør man velger lønn eller utbytte?

Som en tommelfingerregel bør man utbetale kr. 59.000 i lønn per måned og overskytende i utbytte.

Hvordan beregnes skatt på utbytte?

For 2019 er oppjusteringsfaktor 1,44 og utbytteskatt 22%. Et utbytte på 100.000 blir grovt sett beskattes på denne måten:

100.000 * 1,44 = 144.000.
144.000 * 22% = 31.680.
Utbytte etter skatt blir
100.000 – 31.680 = 68.320.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

    Firmakompetanse AS
    Send us a message